Läkemedelslistan i mobilen.

Läkemedelslistan i mobilen

Sedan 1996 har DK grafiX hjälpt Läkemedelskommittén på Gotland att göra sin årliga läkemedelslista. För att kunna dra ner på den tryckta listan har Läkemedelskommittén tillsammans med DK grafiX tagit fram en lista för mobilen.